• INVENTRONICS (HANGZHOU), INC.
  • Address: Inventronics Science and Technology Park, 459 Jianghong Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang 310052, China
  • Tel: +86-571-56565800
  • Fax: +86-571-86601139
  • E-mail: sales@inventronics-co.com
  Inventronics USA
  Address: 2825 S Tulsa Ave.
  Oklahoma City, OK 73108 USA
  Tel:  +1-405-600-7480
  E-mail: usa-sales@inventronics-co.com
  Inventronics Korea Office
  Address:603,Chonggu Bluevill,11-1 Sunae-Dong,Bundang-gu,Sungnam-si,Gyunggi-do,Korea
  Tel:+82-70-7760-1296
  E-mail:kr-sales@inventronics-co.com
  Inventronics Europe B.V.
  Address: Steenstraat 16
  5107NE Dongen, The Netherlands
  Tel: +31-857-470-061
  Fax: +31-857-470-062
  E-mail: eu-sales@inventronics-intl.com

  Inventronics Asia-Pacific Office
  Address: Singapore, Asia-Pacific
  Tel: +65-9848-2413

   Inventronics India Office
   Address: Mumbai, India
   E-mail: in-sales@inventronics-co.com